Construcció

Roba laboral per construcció

roba tècnica (ignífuga, antiestàtica), cotó, elàstica i tergal. Estiu i hivern.
veure catàleg
Línia COTTON PRO
Teixit 100% cotó i transpirable
.
veure catàleg
Línia ENTRY-L WINTER
Teixit pràctic robust i resistent al fred.
veure catàleg

Calçat de seguretat per construcció

calçat de seguretat i accessoris
EN ISO 20345
veure catàleg
calçat de seguretat
EN ISO 20345
veure catàleg
calçat de seguretat i accessoris
EN ISO 20345
veure catàleg
calçat de seguretat
EN ISO 20345
veure catàleg

El calçat d’ús professional ofereix protecció al treballador davant danys als peus, causats principalment per riscos mecànics (caigudes d’objectes, atrapaments, objectes punxants, talls, lliscaments, etc.), riscos tèrmics (temperatura ambiental o del sòl, esquitxada de metall fos, etc.), riscos per contacte elèctric o riscos per contacte amb productes químics.

.

El calçat de seguretat és OBLIGATORI en qualsevol treball que es realitzi i que pugui derivar en un risc, ja sigui per cops, lliscaments, talls o aixafaments. El treballador no es pot negar a utilitzar calçat de seguretat ja que si l’avaluació de riscos de l’activitat es valora la possibilitat de lesió, s’estableix com a d’ús obligatori.

Normativa específica aplicable

EN ISO 20345

Calçat de seguretat

EN ISO 20345:2012
.

EN ISO 20349

Calçat protector front a
riscos tèrmics
(fundició i soldadura)
EN ISO 230349:2011

EN 50321

Calçat aïllant de l'electricitat
per a treballs en baixa tensió

EN 50321:2000

EN ISO 13832

Calçat de protecció front a
productes químics
EN ISO 13832-2:2007
EN ISO 13832-3:2007

Calçat per ús professional:

Hi ha tres normes que classifiquen el calçat laboral segons el nivell de protecció que ofereixen.

  • UNE-EN ISO 20345:2012 – Calçat de seguretat : és l’únic tipus de calçat que es considera EPI i que garanteix la major protecció. Els assaigs han de protegir d’impactes de fins a 200J d’energia i càrregues de compressió de 15 kN.
  • UNE-EN ISO 20346:2005 – Calçat de protecció : és el que reuneix els requisits del calçat de treball i a més ofereix protecció contra impactes de fins a 100J i compressió de 10 kN.
  • UNE-EN ISO 20347:2013 – Calçat de treball : és aquell que té elements per protegir els usuaris de riscos d’accidents. Aquest calçat no protegeix la part davantera del peu contra impactes o compressió.

Segons el tipus de material que estigui construït tindrem CLASSE 1 o CLASSE 2. Llavors, segons els requisits addicionals, tindrem per el calçat de seguretat les categories S1, S2 o S3 (en CLASSE 1) i S4 i S5 (en CLASSE 2).

D’aquesta manera en calçat de seguretat, el més habitual és la Classe 1 on les categories inclouen aquestes propietats:

-> S1 = propietats fonamentals + part darrere tancada + antiestàtiques + absorció d’energia al taló + resistència de la sola als hidrocarburs
-> S2 = S1 + resistent a l’aigua
-> S3 = S2 + sola resistent a la perforació + sola amb tacs

EPI's treball en alçada

EPI's de protecció anticaiguda
i treball en alçada
ancoratges, arnessos, connectors,
línies de vida, accessoris
veure catàleg
EPI's de protecció anticaiguda
i treball en alçada
arnessos, connectors,
línies de vida i accessoris
veure catàleg

.

Guants per construcció

Guants COFRA
veure catàleg
Guants JUBA
veure catàleg

.

.