Indústria alimentària

industria_agroalimentària2
industria_agroalimentària3

vestuari

casaques, pantalons, bates i complements
veure catàleg
casaques, pantalons, bates, casulles, davantals, gorres i balaclaves
veure catàleg
casaques, pantalons, bates i gorres
veure catàleg

calçat

botes i sabatilles
veure catàleg
botes i sabatilles
veure catàleg

guants

guants manipulació d'aliments
veure catàleg

Normativa aplicable guants industria alimentària

EN ISO 21420

Guants de protecció
Requeriments generals
EN ISO 21420:2020

EN 388

Guants de protecció
contra riscos mecànics
EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 374

Guants de protecció contra productes químics i microorganismes
EN 374:2016

EN 407

Guants de protecció
contra risc tèrmic
EN 407:2020

EN 511

Guants de protecció
contra el fred
EN 511:2006

EN 1082-1

Guants de malla metàl·lica i
protectors dels braços
EN 1082-1:1997

EN 1082-2

Guants i protectors dels braços
diferents de la malla metàl·lica
EN 1082-2:2001

CE 1935 / CE 2023

Guants per a ús alimentari
Reglamento CE Nº1935/2004
Reglamento CE Nº2023/2006

El reglament (UE) N°1935/2004 s’aplica als materials i objectes que, es fan servir en contacte amb aliments o amb aigua destinada al consum humà. Aquest estableix que: “Els materials i objectes s’han de fabricar conforme a les pràctiques de fabricació apropiades perquè, en condicions d’ús normals o previstes, no transfereixin als productes alimentaris components en quantitat susceptible de:

    • presentar un risc per a la salut humana.
    • provocar una modificació inacceptable de la composició dels aliments o una alteració de les seves propietats organolèptiques.

Els guants que incorporen el logo “contacte alimentari” assegura que compleixen aquest reglament (UE) N°1935/2004 i el reglament (UE) N°2023/2006 (que fa referència a les bones pràctiques en la fabricació d’objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments).

Per assegurar la higiene i seguretat alimentària han de fer servir vestuari laboral de protecció els operaris i personal que puguin entrar en contacte amb el producte.

No només cal cuidar el vestuari laboral del personal manipulador, sinó que també cal tenir en compte el dels mecànics, personal de neteja, personal del laboratori i possibles visites externes.

La roba ha d’estar dissenyada de manera que eviti una possible contaminació al producte (sense butxaques i sense botons externs). S’ha de proporcionar en quantitat suficient a cada operari perquè puguin mudar-se quan sigui necessari i com a mínim una vegada per jornada laboral. La roba ha de ser d’ús exclusiu per a la feina i s’ha de guardar a taquilles separades a la roba de carrer.

.S’ACONSELLA:

  • Pijama de treball sense butxaques ni botons
  • Davantal si es treballa molt amb productes humits
  • Barret i còfia
  • Calçat exclusiu
  • Guants (no de làtex)
  • Màscara en productes d’alt risc

LA NORMA BRC (EPÍGRAF 7.5.1) DIU:
L’empresa, basant-se en l’avaluació de riscos, haurà de documentar i comunicar a tots els empleats, personal d’empreses subcontractades i visitants, les normes relatives a la utilització de roba de protecció en determinades zones de treball, com ara les zones d’alt i baix risc.
També s’inclouran instruccions sobre l’ús de la roba de protecció fora de l’entorn de producció, com per exemple, l’obligació de treure-la abans d’anar al servei o al menjador.

Necessita més informació?