Roba per indústria

roba tècnica (ignífuga, antiestàtica), cotó, elàstica i tergal. Estiu i hivern.
veure catàleg
Línia COTTON PRO
Teixit 100% cotó
i transpirable
veure catàleg
Línia ENTRY-L WINTER
Teixit pràctic robust,
i resistent al fred
veure catàleg
pantalons i bermudes
per indústria
.
veure catàleg
samarretes, polos i camises
per indústria
.
veure catàleg
jerseis
per indústria
.
veure catàleg
caçadores
per indústria
.
veure catàleg
armilles
per indústria
.
veure catàleg
jaquetes i dessuadores
per indústria
.
veure catàleg
bates
per indústria
.
veure catàleg
granotes
per indústria
.
veure catàleg
roba per a
SOLDADORS
.
veure catàleg
roba
IGNÍFUGA
.
veure catàleg

Calçat industrial

calçat de seguretat i accessoris
EN ISO 20345
veure catàleg
calçat de seguretat
EN ISO 20345
veure catàleg
calçat de seguretat i accessoris
EN ISO 20345
veure catàleg
calçat de seguretat
EN ISO 20345
veure catàleg

El calçat d’ús professional ofereix protecció al treballador davant danys als peus, causats principalment per riscos mecànics (caigudes d’objectes, atrapaments, objectes punxants, talls, lliscaments, etc.), riscos tèrmics (temperatura ambiental o del sòl, esquitxada de metall fos, etc.), riscos per contacte elèctric o riscos per contacte amb productes químics.

Normativa específica aplicable

EN ISO 20345

Calçat de seguretat

EN ISO 20345:2012
.

EN ISO 20349

Calçat protector front a
riscos tèrmics
(fundició i soldadura)
EN ISO 230349:2011

EN 50321

Calçat aïllant de l'electricitat
per a treballs en baixa tensió

EN 50321:2000

EN ISO 13832

Calçat de protecció front a
productes químics
EN ISO 13832-2:2007
EN ISO 13832-3:2007

Calçat per ús professional:

Hi ha tres normes que classifiquen el calçat laboral segons el nivell de protecció que ofereixen.

  • UNE-EN ISO 20345:2012 – Calçat de seguretat : és l’únic tipus de calçat que es considera EPI i que garanteix la major protecció. Els assaigs han de protegir d’impactes de fins a 200J d’energia i càrregues de compressió de 15 kN.
  • UNE-EN ISO 20346:2005 – Calçat de protecció : és el que reuneix els requisits del calçat de treball i a més ofereix protecció contra impactes de fins a 100J i compressió de 10 kN.
  • UNE-EN ISO 20347:2013 – Calçat de treball : és aquell que té elements per protegir els usuaris de riscos d’accidents. Aquest calçat no protegeix la part davantera del peu contra impactes o compressió.

Segons el tipus de material que estigui construït tindrem CLASSE 1 o CLASSE 2. Llavors, segons els requisits addicionals, tindrem per el calçat de seguretat les categories S1, S2 o S3 (en CLASSE 1) i S4 i S5 (en CLASSE 2).

D’aquesta manera en calçat de seguretat, el més habitual és la Classe 1 on les categories inclouen aquestes propietats:

-> S1 = propietats fonamentals + part darrere tancada + antiestàtiques + absorció d’energia al taló + resistència de la sola als hidrocarburs
-> S2 = S1 + resistent a l’aigua
-> S3 = S2 + sola resistent a la perforació + sola amb tacs

.

El calçat de seguretat és OBLIGATORI en qualsevol treball que es realitzi i que pugui derivar en un risc, ja sigui per cops, lliscaments, talls o aixafaments. El treballador no es pot negar a utilitzar calçat de seguretat ja que si l’avaluació de riscos de l’actiitat es valora la possibilitat de lesió, s’estableix com a d’ús obligatori.

Guants per indústria

Guants de protecció
mecànica

EN ISO 388
veure catàleg
Guants de protecció
antitall

EN ISO 388
veure catàleg
Guants de protecció
de calor i/o foc

EN 388, EN 407, EN 12477
veure catàleg
Guants de protecció
del fred

EN 511
veure catàleg
Guants de protecció
de productes químics

EN 374
veure catàleg
Guants d'un sol ús de protecció
de químics i biològics

EN 374
veure catàleg
Guants dielèctrics de protecció
per riscos elèctrics

EN 60903
veure catàleg
Guants de protecció
de calor i/o foc

EN 388, EN 407, EN 12477
veure catàleg
Guants de protecció
antitall

EN ISO 388
veure catàleg
Guants d'un sol ús de protecció
de químics i biològics

EN 374
veure catàleg

Normativa aplicable guants per a indústria

EN ISO 21420

Guants de protecció
Requeriments generals
EN ISO 21420:2020 (antiga EN 420)

EN 388

Guants de protecció
contra riscos mecànics
EN 388:2016+A1:2018

EN 407

Guants de protecció
Contra Risc Tèrmic (Calor i/o Foc)
EN 407:2020

EN 12477

Guants de protecció
per Soldadors
EN 12477:2001+A1:2005

EN 511

Guants de protecció
contra el fred
EN 511:2006

EN ISO 374

Guants de protecció contra productes químics i microorganismes
EN ISO 374-1:2016

EN 16350

Guants amb propietats
electrostàtiques
EN 16350:2014

EN 1082-1

Guants de malla metàl·lica i
protectors dels braços
EN 1082-1:1997

EN 1082-2

Guants i protectors dels braços
diferents de la malla metàl·lica
EN 1082-2:2001

EN 60903

Treballs en tensió.
Guants de material aïllant
EN 60903:2005

Necessita més informació?